Landelijke contactdag

Programma
Welkom vanaf 9.30 uur. Aanvang programma 10.30 uur. Invulling van het programma is nog niet bekend.

Gedurende de dag is er ruim gelegenheid om, afzonderlijk of in gespreksgroepen met lotgenoten te praten. Wie dat wil kan met vragen terecht bij aanwezige kinderartsen/deskundige hulpverleners.

In de loop van de dag wordt op eniglei wijze ingegaan op verlies en verdriet. De inleider kan een ouder zijn, maar ook iemand met specifieke deskundigheid.

Aanmelding wordt op prijs gesteld met het oog op de door de vereniging aangeboden lunch.

Plaats van samenkomst
Best Western Hotel Ernst Sillem Hoeve
Soesterdijkweg 10 b, Lage Vuursche
3734 MH Den Dolder
035 666 85 41
www.esh.nl

Meer nieuws

Landelijke contactdag