FilmfragmentenGevoelensT.o.v. hulpverleners

Gevoelens

T.o.v. hulpverleners

De eerste opvang van ouders en andere kinderen is van groot belang en ouders onthouden dit meestal als een gedeelte van een film. Hun gevoelens naar hulpverleners kunnen variëren van heel positief naar blijvend boos en teleurgesteld.
De tevredenheid over het contact dat zij hadden met hulpverleners is enkele jaren geleden in 2012, tijdens een landelijke dag aan 23 ouders gevraagd. In tabel 1 staan de antwoorden. Over het contact met de betrokken hulpverleners is men redelijk tevreden (Tabel 1). Het contact met de wijkverpleegkundige wordt het meest vaak (88%) als “goed” beoordeeld, daarna volgt de kinderarts (79%).

Tabel 1
Beoordeling van de leden over het contact n.a.v. van het verlies van uw kind met diverse disciplines (n=23):

  Goed
%
Matig
%
Slecht
%
Huisarts (n=23) 16 (70) 5 (22) 2 (9)
Forensisch arts (n=18) 5 (56) 3 (33) 1 (11)
Politie (n=10) 7 (70) 2 (20) 1 (10)
Kinderarts (n=19) 15 (79) 1 (5) 3 (16)
Patholoog-anatoom (n=18) 5 (56) 3 (16) 1 (11)
Consultatiebureau arts (n=16) 10 (63) 5 (31) 1 (6)
Jeugdverpleegkundige (n=16) 14 (88) 2 (13) -
Maatschappelijk werkende (n=11) 8 (73) 1 (9) 2 (18)
Dominee/pastoor/imam (n=16) 12 (75) 2 (13) 2 (13)
Psycholoog (n=11) 8 (75) 2 (13) 2 (9)
Anders: huisartsenpost (n=1) - - 1

Stichting Wiegedood gebruikt cookies voor het analyseren van bezoekersgedrag.