Links stichting

Nederlands

Op de juiste trefwoorden zijn op het wereldwijde internet vele pagina's te vinden met informatie over wiegendood. Veel van de aangeboden informatie is aantoonbaar niet (geheel) betrouwbaar of zelfs onjuist, achterhaald of commercieel beïnvloed. Op deze pagina wordt uitsluitend verwezen naar betrouwbare sites.

 

Voor Nederland is geselecteerd op organisaties waarmee wordt samengewerkt. Onder internationaal zijn samenwerkingsverbanden en zusterorganisaties vermeld, voor zover zij een website exploiteren. De op die pagina's weergegeven kennis en inzichten zijn niet per definitie gelijk aan de Nederlandse.

 

English
Using the appropriate keywords [entries] many pages are to be found on the world wide web [internet] with information on cot death or crib death. Much of the information is demonstrably not [entirely] reliable or even wrong, out of date or commercially biased. On our pages exclusively links [cross references] to reliable sites are published.

 

For the Netherlands we have made a selection of organizations with which we cooperate. Under International we have mentioned cooperative links and sister societies insofar as they operate a website. The information and viewpoints presented on those pages are not necessarily the same as those offered in the Netherlands.

 

Nederland/Netherlands

 

Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)
Voor informatie over taken en activiteiten van de jeugdgezondheidszorg. Met overzicht van actuele richtlijnen met betrekking tot zorg voor baby’s. Specifiek voor mede door de Stichting ontwikkelde preventievoorlichting inzake verzorging en omgang met babyartikelen.
www.ncj.nl Onder andere: https://www.jgzrichtlijnen.nl/alle-richtlijnen/richtlijn/preventie-wiegendood

 

Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)
Wetenschappelijke beroepsvereniging van kinderartsen
www.nvk.nl

 

Expertisegroep Wiegendood (EGW)

Deskundige artsen en onderzoekers die gevallen van wiegendood onderzoeken en documenteren.

De EGW is onderdeel van de NVK. Voor meldingen en vragen: expertisegroepwiegendood.nvk@gmail.com

 

VeiligheidNL (voorheen Stichting Consument & Veiligheid)
Uitgebreide adviezen over veiligheid in en rondom het huis
Veilig slapen

 

RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

Voor het overzicht van het actuele Rijksvaccinatieprogramma

Rijksvaccinatieprogramma

 

Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb
Nederlands kenniscentrum. In opdracht van de overheid worden klachten over bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins geregistreerd en onderzocht.
www.lareb.nl

 

Voedsel en Waren Autoriteit/Keuringsdienst van Waren
Onder meer het adres voor klachten over producten die risico's opleveren via gratis meldnummer 0800 0488.
www.nvwa.nl

 

België / Belgium

 

Kind en Gezin
Vlaamse organisatie voor ouder- en kindzorg, die o.m. voorlicht over verantwoorde zorg voor baby's.
www.kindengezin.be

 

Internationaal

 

ISPID (International Society for the Study and Prevention of Perinatal and Infant Death)
Internationaal Wereldwijd samenwerkingsverband van wetenschappers die onderzoek doen naar SIDS (Sudden Infant Death Syndrome).
www.ispid.org

 

Engeland en Wales / England and Wales
The Lullaby Trust (formerly The Foundation for the Study of Infant Death)
www.lullabytrust.org.uk

 

Verenigde Staten / United States of America
Nationale organisatie voor onderzoek, preventie en lotgenotencontact
American Sids Institute

 

Australië / Australia

SIDSaustralia
Op deze site zijn preventieadviezen in vele talen te vinden, die als pdf kunnen worden gedownload.
www.sidsandkids.org

 

Argentinië / Argentina

Socieda Argentina de Pediatra
Síndrome Muerte Súbita del Lactante
www.sids.org.ar

 

Canada

Canadian Foundation for the Study of Infant Death
www.sidscanada.org

 

Denemarken / Danmark

Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød
www.spaedbarnsdoed.dk

 

Duitsland / Germany / Deutschland

GEPS-Deutschland
www.sids.de
www.schlafumgebung.de
 

Frankrijk / France

Naître et Vivre
www.naitre-et-vivre.org

 

Italië / Italia

Associazione Semi per la SIDS 
www.sidsitalia.it

 

Japan / Nippon

SIDS Family Association Japan
www.sids.gr.jp

 

Noorwegen / Norway / Norge

Landsforeningen Uventet Barnedød

www.lub.no

 

Zwitserland / Schweiz

Elternvereinigung SIDS Schweiz

www.sids.ch

Stichting Wiegedood gebruikt cookies voor het analyseren van bezoekersgedrag.