Ouders voor ouders

De vereniging Ouders van Wiegedoodkinderen beschouwt het opvangen en begeleiden van ouders als haar belangrijkste taak. Daartoe staat zij lotgenoten telefonisch bij, verleent zij naar vermogen individuele hulp, organiseert zij ontmoetingsdagen, voorziet zij betrokkenen van informatie en publiceert zij een blad.

Het zijn ouders die deze hulp en bijstand verlenen, geen therapeuten. Voor vragen en problemen die zij niet aankunnen, zijn nauw met de vereniging samenwerkende artsen en andere hulpverleners beschikbaar. De vereniging kent een grote waarde toe aan lotgenotenhulp. Veel leden hebben deze hulp in een eerder stadium zelf gekregen.

Ouders die zich tot de vereniging wenden, wacht altijd een luisterend oor. Wie dat wil kan in contact komen met een lotgenoot, mogelijk uit de eigen regio. Bij ernstige problemen kunnen de vrijwilligers van de vereniging de weg wijzen naar professionele begeleiding, maar ook dat gebeurt alleen indien ermee wordt ingestemd.

Op de ontmoetingsdagen kunnen ouders met elkaar praten, verdriet delen en elkaar bemoedigen. Het ondervinden van begrip is van groot belang in het rouwproces. Het staat een ieder vrij de dagen te bezoeken zo lang men daar behoefte aan voelt. Om wie dat wenst met raad en daad ter zijde te staan zijn er ook altijd enkele vertrouwde artsen en hulpverleners aanwezig.

Het blad De Praatpaal is allereerst bedoeld om ouders in de gelegenheid te stellen zich in de kring van lotgenoten te uiten. Over hun verdriet, maar ook over nieuwe hoop en terugkerend vertrouwen. Het blad wordt door een ouder (een der bestuursleden) geredigeerd; artikelen over onderwerpen die specifieke deskundigheid vereisen worden verzorgd door de Stichting.

Stichting Wiegedood gebruikt cookies voor het analyseren van bezoekersgedrag.