Wiegendood

Wiegendood is het onverwacht overlijden van een ogenschijnlijk gezonde baby jonger dan twee jaar. Bij het kind is dan geen ziekte of lichamelijke afwijking bekend of vastgesteld die het overlijden voldoende verklaart. Als er ook na volledig postmortaal onderzoek geen verklaring wordt gevonden, spreekt men van SIDS (sudden infant death syndrome).

 

Gelukkig is het aantal gevallen van wiegendood de laatste decennia fors afgenomen. Van bijna 200 overleden baby’s in 1986 tot minder dan 20 per jaar vandaag de dag. Dat hebben we te danken aan de vele studies die verricht zijn en de preventieve aanbevelingen vanuit de gezondheidszorg. Het belang is aangetoond, dus wij blijven inzetten op onderzoek en voorlichting.

 

ALTE

Soms komt het voor dat een baby bleek, blauw en slap wordt aangetroffen. Nadat het kind is opgepakt en wordt geprikkeld, trekt het bij. Dit verschijnsel heet ALTE (apparent life threatening event, ogenschijnlijk levensbedreigende gebeurtenis). Tot op heden is er geen sterk verband met wiegendood ontdekt, maar ook bij ALTE wordt vaak geen oorzaak gevonden. Daarom is er een landelijke richtlijn opgesteld, zodat een baby na een incident overal op dezelfde wijze wordt onderzocht.

Stichting Wiegedood gebruikt cookies voor het analyseren van bezoekersgedrag.