2018

Met dank aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kunnen we belangrijke projecten uitvoeren die bijdragen aan preventie van wiegendood. En ook aan betere hulp voor gezinnen die het overkomen. We maken namelijk dankbaar gebruik van subsidies uit het DUS-I fonds, dat eerder het PGO-fonds heette.

Hieronder een overzicht van onze initiatieven in 2018:

 

Wat weten nieuwkomers over wiegendood?

 

Veel immigranten die naar Nederland komen zijn nog jong. De kans dat ze op een dag hier een gezin stichten, is dus groot. Maar zijn ze op de hoogte van de Nederlandse maatregelen om wiegendood te voorkomen? Dit is belangrijk om te weten, omdat het meemaken van een plotseling verlies kan leiden tot secundaire traumatisering bij ouders die eerder een trauma hebben doorgemaakt. 

 

Om nieuwkomers goed te kunnen informeren over preventie en steun, hebben we eerst onderzocht wat bij verschillende populaties al bekend is over wiegendood. En ook hoe ze met verlies omgaan. We hebben gekozen om met drie focusgroepen te werken: Syrische ouders, Eritrese ouders en een groep ouders uit verschillende landen. 

 

Extra aandacht

Als aanvulling op uitkomsten van eerdere onderzoeken konden we concluderen dat nieuwkomers uit Afrikaanse landen en uit Syrië extra aandacht nodig hebben. Ze moeten zo snel mogelijk na hun komst naar Nederland geïnformeerd worden over beschermende maatregelen en risico verhogende factoren. 

 

Vanwege de taalbarrière zijn de preventieve maatregelen die te vinden zijn op veiligheid.nl, vertaald in het Tigrinya en het Arabisch. Net als de informatie over steun na het verlies van een baby. Ook zijn de video’s over veilig slapen aangepast met een Tigrinyaanse en Arabische voice-over. 

 

Met medewerking van: Dr. M. Boere-Boonenkamp, Dr. A.C. Engelberts, Dr. M.P. L’Hoir

__________________________________________________________________________________________

 

Een webinar voor de zorg en kinderopvang

 

Samen met artsen en gezinnen hebben we een webinar opgenomen over wat ouders nodig hebben; kort na het verlies van hun kind én op de langere termijn. Ook komt wiegendoodpreventie uitgebreid aan bod. Deze video is speciaal gemaakt voor de kraamzorg, gastouderbureaus, kinderopvang en jeugdgezondheidszorg. 

 

Het doel van de webinar is kennisoverdracht, zodat de zorg voor ouders en hun eventuele andere kinderen verbeterd wordt. We wilden de webinar eigenlijk live opnemen, maar uiteindelijk is besloten om dit niet te doen. Hierdoor konden we de video tijdens de nabewerking perfect maken. Het eindresultaat is hier te zien. 

 

Met medewerking van: Dr. M. Boere-Boonenkamp, Dr. A.C. Engelberts, Dr. M.P. L’Hoir

__________________________________________________________________________________________

 

Oversterfte in de kinderopvang: een eerste observatie

 

De kans dat baby’s overdag in de kinderopvang overlijden, is vier keer groter dan dat ze overdag thuis overlijden. Dit is een gegeven. Maar hoe kan dat? Om daar achter te komen, was een observationele studie de eerste stap. Met behulp van de subsidie hebben we een positief oordeel van de Medisch Ethische Toetsings Commissie (METC) voor dit onderzoek gekregen.

 

Uiteindelijk is het onderzoek Veranderingen in slaap- en waakpatronen van baby’s tijdens en na de transitie van de thuissituatie naar de kinderopvang; een observationele pilotstudie uitgevoerd door Floortje Kanits (Msc). Ze heeft baby’s gevolgd om het gedrag te analyseren. Daarbij ging ze op zoek naar aanwijzingen voor ongunstige factoren, zoals een andere verzorger, een andere omgeving, andere geluiden en een ander slaapritme. 

 

Lager sterftecijfer

Deze observationele studie vormt een basis voor groter en uitgebreider onderzoek, zodat we uiteindelijk dit sterftecijfer met gerichte preventie omlaag kunnen brengen.

 

Met medewerking van: Dr. B. Semmekrot, Dr. Ir. E.J.M. Feskens, Dr. E.W.M.L. de Vet, Dr. A.C. Engelberts, Dr. M.P. L’Hoir

_________________________________________________________________________________________

 

Literatuurstudie over buitenbedjes

 

Steeds vaker slapen baby’s in Scandinavische landen buiten. De kou wordt getrotseerd met extra dik beddengoed, kleding en bedmateriaal. Maar komt hiermee de veiligheid niet in het geding? Dat vroegen we ons af, want er lijkt een risico op rebreahting te zijn door het zachte beddengoed. En ook op overheating als een baby onder het beddengoed komt, zeker als het een mutsje draagt.

 

Er zijn internationaal aanvaarde adviezen over veiligheid van de slaapomgeving, maar deze worden niet nageleefd als alternatieve gewoonten – zoals buitenslapen – hun intrede doen. Zo moeten in Vlaamse kinderopvangcentra baby’s met tenminste twee spijlenwanden slapen, maar buitenslaaphuisjes hebben slechts een ventilerende wand. Zorgt dit wel voor voldoende ventilatie? En is daar wetenschappelijk bewijs voor? Dit zijn belangrijke vragen.

 

Literatuurstudie

Systematisch kennis verzamelen over buitenbedden is daarom volgens ons van belang. Om een start te maken, hebben we subsidie aangevraagd voor een literatuurstudie. Op basis van dit onderzoek en gesprekken met medewerkers van de kinderopvangcentra, gastouderbureaus en ouders is het rapport Ins en outs van buitenbedjes opgesteld. 

 

Met medewerking van: F. Kanits, Dr. A.C. van den Brink, Dr. A.C. Engelberts, Dr. M.P. L’Hoir

 

 

Stichting Wiegedood gebruikt cookies voor het analyseren van bezoekersgedrag.