Fondsvorming

Iedereen die aan de stichting meewerkt, doet dat zonder enige bezoldiging of vergoeding. Daardoor zijn de kosten minimaal. Niettemin heeft de stichting geld nodig om haar doelstellingen te kunnen verwezenlijken. Zij heeft dank zij een beroep op particulieren, overheid, medische instanties en fondsen en het bedrijfsleven een bescheiden kapitaal bijeengebracht. Echter: zonder kosten te maken voor wervingscampagnes.

 

De stichting steunen kan op uiteenlopende wijzen. Elke gift, van welke omvang ook, is welkom. Ook steun in natura, door sponsoring of verzorging van een activiteit of project, is mogelijk. Donaties gaarne op rekeningnummer NL69 INGB 0005059947 t.n.v. Stichting Wiegedood.
De stichting is door de belastinginspecteur erkend als Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI: RSIN/fiscaal nummer 815865089). Dat betekent dat giften zijn vrijgesteld van schenkingsrecht en in aanmerking komen voor aftrek van de Inkomstenbelasting.

Met haar bescheiden fonds ondersteunt de stichting de eveneens onbezoldigd werkende artsen en onderzoekers van de Expertisegroep Wiegendood (EGW), vóór 2019 bekend als Landelijke Werkgroep Wiegendood (LWW). Dit gezelschap doet al sinds 1996 nauwgezet onderzoek naar actuele gevallen van plotseling en onverwacht overleden kinderen. Daarnaast moedigt de Stichting veelbelovende onderzoekers aan met subsidies. De preventieadviezen die op basis van wetenschappelijke bevindingen worden ontwikkeld, worden ter beschikking gesteld aan instanties die ze onder (aanstaande) ouders en verzorgers en onder beroepsgroepen die met baby’s werken, willen verspreiden.


Volledig inzicht geven de jaarverslagen die vanaf 1996 zijn gepubliceerd. Onderaan deze pagina vindt u de links naar goedgekeurde en gepubliceerde jaarstukken uit recente jaren. Desgevraagd zijn ook voorgaande jaren beschikbaar.

 

Dank aan onze donateurs!


Ook in de afgelopen maanden hebben instanties en particulieren deze stichting weer waardig bevonden voor ondersteuning. Het bestuur van de stichting is allen zeer erkentelijk.

 

Jaarverslagen

 

De stichting legt jaarlijks verantwoording af van haar reilen en zeilen. De jaarstukken omvatten de doelstellingen, het bestuursverslag en de jaarrekening, alsmede de begroting.
In de onderstaande index kunt u het jaar aanklikken waarvan u de stukken wilt inzien. In overleg met het secretariaat kunt u een gedrukt exemplaar ontvangen.

 

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

 

 

 

 

 

Stichting Wiegedood gebruikt cookies voor het analyseren van bezoekersgedrag.