Incidentie 2016

Wiegendood, SIDS en SUDI

 

Nederland heeft de laagste wiegendood incidentie in de Westerse wereld sinds de daling van het aantal sterftegevallen na het afraden van buikligging eind jaren tachtig.

Wiegendood wordt ook wel Sudden Infant Death Syndrome, SIDS, genoemd.  De spectaculaire daling van het aantal gevallen is in de grafiek goed te zien.

 

In 2015 werden bij het Centraal Bureau van de Statistiek 7 gevallen van sterfte geregistreerd in de categorie “ SIDS”  in Nederland. Dat is 0,04 per 1000 levendgeborenen. In 2016 waren dit er 19, dat is 0,10 per 1000 levend geborenen, een lichte stijging.

Sinds een  aantal jaar is het gebruikelijk, ook internationaal, om niet alleen naar de sterfte geregistreerd als  SIDS te kijken, maar naar een wat bredere categorie van doodsoorzaken. Het is gebleken dat de doodsoorzaak wisselend wordt geregistreerd. Deze bredere verzameling van doodsoorzaken wordt wel SUDI genoemd: Sudden Unexpected Death in Infancy. SUDI bevat naast SIDS  categorieën van overlijden waaronder een geval van wiegendood mogelijk ook geregistreerd kan worden.  De reden om wat breder te kijken is om te voorkomen dat wisseling in wijze van registreren kan worden gezien als een reële stijging of daling.

 

Kijken we naar de incidentie van SIDS en SUDI de afgelopen jaren zien wij het volgende beeld;

 

 

Samenvattend lijkt de incidentie van wiegendood de laatste 10 jaar  laag  te blijven , met wat schommelingen tussen de jaren, die kunnen worden toegeschreven aan de kleine aantallen.

Tenslotte is het noodzakelijk om blijvend aandacht te geven aan de adviezen voor veilig slapen om de incidentie van plotseling overlijden bij baby’s laag te houden.

Meer nieuws

Landelijke dag 2023Landelijke dag 2022Landelijke dag voorjaar 2021 wordt verplaatstToename plotseling onverwacht overlijden baby’sLandelijke dag 2020 wordt verplaatstLandelijke dag 2020Landelijke dag 2019Elfde peiling veilig slapenLandelijke dag 2018Landelijke dag 2017Incidentie 2016

Stichting Wiegedood gebruikt cookies voor het analyseren van bezoekersgedrag.