Toename plotseling onverwacht overlijden baby’s

Wanneer je kind overlijdt stort je wereld in. Dus wanneer het aantal baby's dat plots en onverwacht overlijdt lijkt toe te nemen dan wordt het tijd om aan de bel te trekken. Tijd om mensen weer bewust te maken van de risico's en wat je zelf kan doen om de risico's voor die kleintjes zo klein mogelijk te houden.

 

Klik hier om het volledige persbericht inclusief toelichting met aanvullende informatie te downloaden.

 

 

 ----- Persbericht 17-12-2020 -----

 

Er is in 2019 een lichte stijging vastgesteld van het aantal baby’s dat plotseling en onverwacht is overleden in Nederland. Nu zijn er twee definities: wiegendood / SIDS wordt gebruikt als een niet ziek kind plotseling en onverwacht overlijdt zonder duidelijk oorzaak. SUDI staat voor Sudden Unexpected Death in Infancy en hierbij worden alle doodsoorzaakcategorieën van plotseling en onverwacht overlijden van zuigelingen samengenomen.  

In 2019 zijn van de 169.680 levendgeborenen 13 baby’s overleden (ten opzichte van 12 baby’s in 2018 en 10  baby’s in 2017) die gecategoriseerd zijn onder wiegendood/SIDS (Sudden Infant Death Syndrome) en 31 die onder de bredere definitie SUDI (Sudden Unexpected Death in Infancy) vallen. In het geval van SUDI betekent dat, dat er ten opzichte van 2017 in 2019 10 baby’s meer zijn overleden. Dit zijn 0.08 SIDS gevallen per 1000, en 0.18 SUDI gevallen per 1000 levend geboren baby’s in 2019 (CBS, 2020). (Data over zuigelingensterfte van het CBS worden een jaar later volledig gepubliceerd, vandaar dat dit persbericht gegevens uit 2019 betreft).

Internationaal is de Nederlandse incidentie erg laag. De lage incidentie is bereikt door het systematisch informeren van ouders over risico verhogende en beschermende factoren. Het niet op de buik te slapen leggen, is nog steeds een heel belangrijke beschermende factor. Elk kind dat overlijdt is er één teveel. Door goede preventie kan deze zuigelingensterfte voor een groot deel worden voorkomen. 

 

Het is niet duidelijk of de toename dit jaar een echte stijging betreft ofwel de onvermijdelijke schommeling is die van jaar tot jaar kan optreden. Wat wel duidelijk is dat wiegendood de laatste jaren niet verder afneemt. Dit betekent  dat er meer en hernieuwde aandacht nodig is voor preventie van wiegendood vanuit verschillende beroepsgroepen: de verloskunde, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg,  kindergeneeskunde en de kinderverpleegkunde.

 

Preventieve adviezen

De kans op wiegendood is erg klein als ouders de Veilig Slapen adviezen volgen. 

 

De 4 van Veilig Slapen (www.veiligheid.nl en www.consumentenbond.nl/veilig-slapen):

Als ik mijn baby in bed leg, dan …

  1. … leg ik het op de rug. 
  2. … leg ik het in een eigen bedje of wieg.
  3. … leg ik het in een goed passende babyslaapzak.
  4. … leg ik het in een leeg bedje, zonder zachte materialen.

 

Verder wordt het geven van borstvoeding geadviseerd en kan het consequent geven van een fopspeen bij alle slaapmomenten preventief werken. Bij borstvoeding kan een fopspeen worden gegeven als de borstvoeding goed op gang is. Bij flesvoeding kan meteen na de geboorte gestart worden met een fopspeen.

 

Meer nieuws

Landelijke dag 2023Landelijke dag 2022Landelijke dag voorjaar 2021 wordt verplaatstToename plotseling onverwacht overlijden baby’sLandelijke dag 2020 wordt verplaatstLandelijke dag 2020Landelijke dag 2019Elfde peiling veilig slapenLandelijke dag 2018Landelijke dag 2017Incidentie 2016

Stichting Wiegedood gebruikt cookies voor het analyseren van bezoekersgedrag.